Vanaf 1 januari 2017 zijn de bijtellingen voor privé gebruik auto gewijzigd. Voor een volledig elektrische auto is de bijtelling 4%; alle andere auto’s krijgen een bijtelling van 22%.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt na de periode van 60 maanden per jaar bezien of de auto nog in aanmerking komt voor verlaagde bijtelling volgens de dan geldende regels.

Voor auto’s die onder de oude regeling vallen (dus op kenteken staan voor 1 juli 2012) verdwijnt de onbeperkte geldigheidsduur van het verlaagde bijtellingspercentage. De einddatum wordt 31 december 2018. Vanaf dat moment wordt jaarlijks bekeken of de auto nog in aanmerking komt voor een verlaagde bijtelling volgens de dan geldende regels.