Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli verhoogd:

per maand: €1537,20

per week:    €  354,75

per dag:            €70,95

Uitkeringen, die gekoppeld zijn aan het minimumloon, gaan automatisch mee omhoog.