Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting zou met ingang van 1 maart 2023 worden verhoogd van 8 naar 10,5 procent. Deze verhoging gaat voorlopig niet door en blijft op 8 %.

De belastingrente was in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd naar 4 procent (voor de Vpb), maar vanaf 1 januari werd weer het normale tarief van 8 procent berekend.

Het blijft echter wel belangrijk, dat de voorlopige aanslag niet (veel) te laag wordt ingeschat.