Het stelsel van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting wordt aangepast om dit in overeenstemming te brengen met het EU-recht. De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.