De Tweede Kamer heeft eind november met het Belastingplan 2013. Alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd gaan door, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing (indexering) van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

Dit meldt Agentschap NL.

De WBSO/RDA wordt op de volgende punten gewijzigd:

  • De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000;
  • Het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 42% naar 38%;
  • Het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 60% naar 50%;
  • Het percentage van de 2e schijf blijft 14%;
  • Het plafond blijft € 14 miljoen;
  • Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 in plaats van de huidige afronding op € 5 naar boven
  • Ondernemers die een S&O-verklaring over 2013 ontvangen, moeten verplicht een mededeling doen van de gerealiseerde uren.

Voor de S&O-verklaringen over 2012 geldt een overgangsregime:

  • Ondernemers die een RDA-beschikking hebben ontvangen, moeten een mededeling van de gerealiseerde uren doen;
  • Ondernemers die een RDA-kosten/uitgaven beschikking hebben gehad moeten een mededeling van de gerealiseerde kosten en uitgaven doen;
  • Ondernemers die alleen een S&O-verklaring (WBSO) over (een deel van) 2012 hebben ontvangen, moeten een mededeling van het aantal gerealiseerde uren doen als zij minder dan 90% van de uren uit de verklaring hebben gerealiseerd.