Sinds 8 april 2015 biedt de belastingdienst de mogelijkheid aan intermediairs om
vooringevulde-aangifte-gegevens op te halen over belastingjaar 2014.

Nijsingh Advies Exloo neemt hier ook aan deel.

Net als voor de kopieën van aanslagen moet er eerst een machtiging worden aangevraagd.Pas als we die hebben, kunnen we de vooringevulde-aangifte-gegevens ophalen.
De machtigingen zijn door ons aangevraagd en de belastingdienst gaat nu brieven versturen met daarin een activatie-token.

Dit token ontvangen we graag zo snel mogelijk, bv. per telefoon of per email.
Het token is slechts 8 weken geldig,