Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5%.

De jaren daarna wordt de aftrek van een groot aantal aftrekposten  afgebouwd met jaarlijkse stappen van 3%.

Met ingang van 2023 zijn die aftrekposten dan alleen nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf (36,93%).

De beperking zal van toepassing zijn voor de volgende aftrekposten:

 

  • zelfstandigenaftrek
  • mkb-winstvrijstelling
  • meewerkaftrek
  • stakingsaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk