Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen.
Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, hebben we in principe met ingang van 1 januari 2016 een systeem van vooraf door de Belastingdienst vooraf beoordeelde overeenkomsten (VBO?) in plaats van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR).
In eerste instantie zou de VAR vervangen worden door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL).
Hiertegen kwam vanuit de praktijk zoveel commentaar, dat staatssecretaris Wiebes met een alternatief voorstel kwam, dat de Tweede Kamer nu heeft aangenomen.
Bestaande VAR verklaringen kunnen dus opnieuw worden beoordeeld.