De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is naar verwachting vanaf 1 maart aan te vragen bij gemeenten.De regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en geldt voor mensen waarvoor andere regelingen, zoals de Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

De ondersteuning via de TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en loopt door tot 30 juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de Participatiewet.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.