De Belastingdienst zet zijn invorderings- en controlemedewerkers gerichter in en zal het aantal controles binnen het MKB uitbreiden. Daarnaast kunt u ook ’s avonds of in het weekend een deurwaarder tegen het lijf lopen als u een belastingschuld heeft. Deze en andere maatregelen maakte staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs bekend aan de Tweede Kamer.

Afgelopen zomer maakte Weekers al duidelijk dat de Belastingdienst strengere controles gaat uitvoeren. Daarbij zijn de grenzen geschrapt van schulden waarvoor de fiscus niet zo snel bij u langskomt. Voor bv’s was dit minder dan € 5.000 en voor particulieren minder dan € 1.500. Maar hiermee stopt de modernisering van het toezicht van de Belastingdienst niet. Weekers neemt ook de volgende maatregelen:

  • Er komen pilots waarin het leggen van loonbeslag en de invordering van kleinere bedragen worden uitbesteed aan commerciële deurwaarders.
  • Er komen ruim 100 nieuwe medewerkers om complexe en arbeidsintensieve invorderingen uit te voeren.
  • Het aantal medewerkers dat zich gaat bezighouden met toezichtstaken wordt met ongeveer 1.600 mensen uitgebreid.

Weekers wil hiermee € 663 miljoen binnenhalen voor de schatkist.

Bron: Rendement