De “Kopieën van aanslagen” opvragen is sinds belastingjaar 2013 gewijzigd in “Service Bericht Aanslagen”.

Het machtigen voor een Servicebericht Aanslag (SBA) gaat als volgt:

 

  1. Logdata B.V./Nijsingh Advies Exloo vraagt een machtiging aan voor een SBA.
  2. In de  aanvraag geven wij aan voor welke belasting en welk aangiftejaar.
  3.  De aanvraag gaat naar Logius,  de dienst digitale overheid. Logius, onderdeel van het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, neemt de aanvraag meteen op in zijn machtigingenregister. In dit register houdt Logius ook bij welke      machtigingsaanvragen door klanten zijn goedgekeurd en welke machtigingen zijn ingetrokken.
  4. U krijgt een brief van de belastingdienst over de machtigingsaanvraag. Als er verschillende SBA’s aangevraagd worden, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2013 en de vennootschapsbelasting 2013, dan krijgt u voor iedere aanvraag een brief.
  5. U kunt beslissen of u akkoord gaat met de machtiging.
    • Als u akkoord gaat, hoeft u niets te doen. Logius activeert de SBA-machtiging  automatisch na 19 kalenderdagen. Hierna krijgen wij digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die de belastingdienst op papier naar u stuurt.
    • Als u  niet akkoord gaat, stuurt u ruim voor de startdatum van de machtiging het formulier op dat bij de machtigingsbrief zit. De startdatum staat in  de brief die u van de belastingdienst krijgt.

 

Machtigen voor ieder aangiftejaar

Een SBA is voor digitale berichten over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2013 en/of 2014. U beslist dus voor elke soort belasting, per aangiftejaar of u akkoord gaat met de machtiging.