De overheid wil volgend jaar de kleine ondernemingen extra stimuleren om te investeren in innovatie.
In het Belastingplan 2014 is daarom een ruimere loongrens opgenomen.
Het percentage van de eerste schijf gaat echter wel omlaag van 38% naar 35%.
De S&O-afdrachtvermindering is bedoeld om investeringen in innovatie te bevorderen.
Om deze afdrachtvermindering toe te kunnen passen, moet u een S&O-verklaring hebben.
Deze verklaring vraagt u aan bij Agentschap NL. Heeft uw bedrijf zo’n verklaring, dan betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen.
De hoogte van de afdrachtvermindering is onder andere afhankelijk van het loon voor speur- en ontwikkelingswerk van uw onderneming.

Per 1 januari 2014 stijgt deze loongrens voor de eerste schijf van de afdrachtvermindering van € 200.000 naar € 250.000.
Kleine ondernemingen kunnen daardoor meer profiteren van het hoogste tarief van de afdrachtvermindering.
Daar staat echter wel tegenover dat het tarief in deze eerste schijf daalt van 38% naar 35%.
Op dit moment kunt u slechts een jaaraanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering doen als u beschikt over een onderzoek- of ontwikkelingafdeling en u in het voorgaande kalenderjaar een S&O-verklaring heeft gehad.
In andere gevallen krijgt u alleen een S&O-verklaring voor ten hoogste zes kalendermaanden.
Per 1 januari 2014 kunt u ook zonder deze voorwaarden een S&O-verklaring voor een periode langer dan zes maanden aanvragen.
Er geldt wel een maximum van één jaar.
Vanaf 2014 kunt u de S&O-verklaring ook verrekenen in aangiftetijdvakken voor de loonheffingen die eindigen in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring ziet.
Dus niet, zoals nu, alleen in de tijdvakken die eindigen in de periode van de S&O-verklaring.

bron: Rendement en belastingdienst