Ook bij hoge aanspraken moet de gehele waarde van de aanspraak in 2013 tot nul zijn verminderd om de 80%-regeling toe te passen

De 80%-regeling is alleen van toepassing op het opgenomen bedrag waarmee de aanspraak in 2013 tot nihil wordt verminderd (laatste opname).

De Belastingdienst gaat ervan uit dat van een laatste opname deel uitmaakt een eventuele nabetaling van rente over het opgenomen tegoed.

De 80%-regeling geldt in dat geval zowel voor de opname van het resterende levenslooptegoed als op de nabetaalde rente.