Nieuwsberichten

Wijziging minimumloon per 1 juli 2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli verhoogd: per maand: €1537,20 per week:    €  354,75 per dag:            €70,95 Uitkeringen, die gekoppeld zijn aan het minimumloon, gaan automatisch mee omhoog.

Lees meer

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)...

Lees meer

VAR wordt voorlopig nog niet afgeschaft

De VAR-verklaring blijft ook na 1 januari 2016 nog bestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) uit tot 1 april 2016.

Lees meer

Sms-alert btw-aangifte verdwijnt

Ontvangt u een sms van de Belastingdienst als herinnering aan de btw-aangifte? Deze sms-alert vervalt begin augustus. U kunt voortaan de app Btw-alert van de Belastingdienst gebruiken. Deze app biedt enkele handige extra opties. Bijvoorbeeld: het opzoeken van een...

Lees meer

VAR wordt vervangen door vooraf beoordeelde overeenkomsten

Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, hebben we in principe met ingang van 1 januari 2016 een systeem van vooraf door de Belastingdienst vooraf beoordeelde...

Lees meer