Nieuwsberichten

Voorlopige aanslagen

De voorlopige aanslagen 2017 zijn verzonden. Indien deze aanslagen te hoog of te laag zijn kunnen we de aanslagen laten aanpassen aan het juiste (geschatte) belastbare inkomen. Het gevolg hiervan is, dat de definitieve aanslag niet te veel afwijkt. Hierdoor wordt een...

Lees meer

Beschikking toeslag 2014

Bij belastingplichtigen die van de Belastingdienst een nieuwe definitieve beschikking of specificatie van hun toeslag 2014 hebben gekregen, met een datum van 6 januari 2017, kan het zijn dat bepaalde informatie op deze beschikking niet juist is. Op de beschikking en...

Lees meer

Publicatie K.V.K.

Sinds enkele jaren doen we de publicaties bij de Kamer van Koophandel online in plaats van op papier. Voortaan kunnen B.V.'s hun jaarrekening alleen nog maar online indienen bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer

Wijziging minimumloon per 1 juli 2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli verhoogd: per maand: €1537,20 per week:    €  354,75 per dag:            €70,95 Uitkeringen, die gekoppeld zijn aan het minimumloon, gaan automatisch mee omhoog.

Lees meer

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)...

Lees meer