Nieuwsberichten

BTW oninbare vorderingen

De Belastingdienst heeft op zijn site een uitleg geplaatst hoe vanaf 1 januari 2018 BTW teruggevraagd kan worden als een klant de factuur niet (volledig) heeft betaald. Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag,...

Lees meer

Uitstel handhaving Wet DBA

De Belastingdienst stuurt ex-VAR-houders in de periode van 31 januari tot 14 februari een brief over het uitstel van de handhaving van de Wet DBA. In deze brief wordt uitgelegd wat dit uitstel betekent voor de zzp'er.

Lees meer

Wijziging privé gebruik auto vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn de bijtellingen voor privé gebruik auto gewijzigd. Voor een volledig elektrische auto is de bijtelling 4%; alle andere auto's krijgen een bijtelling van 22%. Met ingang van 1 januari 2017 wordt na de periode van 60 maanden per jaar bezien of...

Lees meer

Voorlopige aanslagen

De voorlopige aanslagen 2017 zijn verzonden. Indien deze aanslagen te hoog of te laag zijn kunnen we de aanslagen laten aanpassen aan het juiste (geschatte) belastbare inkomen. Het gevolg hiervan is, dat de definitieve aanslag niet te veel afwijkt. Hierdoor wordt een...

Lees meer

Beschikking toeslag 2014

Bij belastingplichtigen die van de Belastingdienst een nieuwe definitieve beschikking of specificatie van hun toeslag 2014 hebben gekregen, met een datum van 6 januari 2017, kan het zijn dat bepaalde informatie op deze beschikking niet juist is. Op de beschikking en...

Lees meer