Nieuwsberichten

Versobering aftrekposten m.i.v. 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5%. De jaren daarna wordt de aftrek van een groot aantal aftrekposten  afgebouwd met jaarlijkse stappen van 3%. Met ingang van 2023 zijn die aftrekposten dan alleen...

Lees meer

Een nieuwe website

Een lange periode was onze website "under construction". Sinds vandaag is de nieuwe site in de lucht. We zijn er best trots op. Het is een nieuwe moderne uitstraling, die goed bij ons kantoor past. Ook zijn de pagina's gemakkelijker vindbaar. We zijn weer klaar voor...

Lees meer

Te hoge premie (Whk)

Volgens Aon kunnen veel werkgevers bij de Belastingdienst een claim indienen omdat zij jarenlang een te hoge premie hebben betaald voor de zogeheten Werkhervattingskas. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een werkgever die daarover klaagde in het gelijk gesteld. Met de...

Lees meer

BTW oninbare vorderingen

De Belastingdienst heeft op zijn site een uitleg geplaatst hoe vanaf 1 januari 2018 BTW teruggevraagd kan worden als een klant de factuur niet (volledig) heeft betaald. Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag,...

Lees meer

Uitstel handhaving Wet DBA

De Belastingdienst stuurt ex-VAR-houders in de periode van 31 januari tot 14 februari een brief over het uitstel van de handhaving van de Wet DBA. In deze brief wordt uitgelegd wat dit uitstel betekent voor de zzp'er.

Lees meer

Wijziging privé gebruik auto vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn de bijtellingen voor privé gebruik auto gewijzigd. Voor een volledig elektrische auto is de bijtelling 4%; alle andere auto's krijgen een bijtelling van 22%. Met ingang van 1 januari 2017 wordt na de periode van 60 maanden per jaar bezien of...

Lees meer