U hoeft geen rekening te houden met een bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto als de werknemers de auto niet buiten de werktijd mogen gebruiken en er dus niet privé mee kunnen rijden. Recent besliste Gerechtshof Arnhem dat mondelinge afspraken en de verklaringen van de werknemers hiervoor voldoende bewijs waren.

Bij werknemers die per jaar meer dan vijfhonderd privékilometers maken in een bestelauto van de zaak, moet u rekening houden met een bijtelling voor het privégebruik. Dat hoeft niet als u kunt bewijzen dat de werknemer de auto niet privé gebruikt of als de bestelauto niet buiten werktijd is te gebruiken. In deze zaak had een hoveniersbedrijf diverse bestelauto’s in gebruik, onder meer voor aan- en afvoer van materieel. De werknemers hielden geen rittenregistratie bij. Wel hadden ze mondeling afgesproken de auto’s niet privé te gebruiken.

Bestelauto niet buiten werktijd gebruiken

De inspecteur constateerde bij een boekenonderzoek dat er geen kilometeradministratie was bijgehouden. Er was wel een mondelinge afspraak dat de auto’s niet buiten werktijd gebruikt mochten worden. Toch was één van de bestelauto’s op een zondag op de weg waargenomen. De Belastingdienst legde dan ook een naheffingsaanslag loonbelasting op. Tijdens de rechtszaak verklaarden werknemers dat zij de bestelauto’s niet privé konden gebruiken, omdat ze deze na werktijd parkeerden op het terrein van de onderneming. Bovendien bleek dat de bestelauto op de betreffende zondag door één van de maten van de onderneming gebruikt was, die niet onder de loonheffingen viel. Het gerechtshof vond deze verklaringen geloofwaardig en vernietigde de naheffingsaanslag.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Het is verstandig om een discussie met de Belastingdienst te voorkomen. U kunt op diverse manieren bewijzen dat u niet privé heeft gereden met de bestelauto. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een (vereenvoudigde) rittenregistratie of door aan te tonen dat een bestelauto niet of nauwelijks geschikt is voor privégebruik. Sinds 1 januari 2012 mag u ook gebruikmaken van de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’.
Gerechtshof
Arnhem, 19 februari 2013, LJN:
BZ3579