Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid wil een ruimere definitie van ‘kleinere ondernemingen’.

Daardoor worden meer Nederlandse bedrijven vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole op hun jaarrekening.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer van 3 oktober jl.

Momenteel hanteert Nederland striktere criteria dan de Europese Unie aan lidstaten toestaat. Vanuit de Tweede Kamer werd al eerder op deze verruiming gezinspeeld.

In de bestaande definitie zijn ‘kleine’ ondernemingen vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole op de Jaarrekening bij een balanstotaal van maximaal 4 miljoen euro en een netto-omzet tot 8,8 miljoen euro.

Een bedrijf met een groter balanstotaal of hogere omzet wordt nu nog gezien als een middelgrote onderneming en moet de Jaarrekening laten controleren door een externe accountant.

Wanneer Nederland gebruik maakt van de ruimte die de Europese richtlijn biedt, wordt dit verhoogd tot respectievelijk 6 miljoen en 12 miljoen euro.

Minister Opstelten legt zijn voornemen eerst voor aan de afdeling advisering van de Raad van State maar hoopt nog dit jaar met aanpassing van de wet te komen.