Rijdt u in een milieuvriendelijke auto? Dan is de bijtelling voor het privégebruik van die auto lager. Hoeveel de bijtelling precies is, hangt af van het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto.

Het kenteken is voor het eerst afgegeven:

voor 1 juli 2012

na 30 juni 2012 en voor 1 januari 2013

in 2013

in 2014

in 2015

Uw werkgever moet bewijzen dat de auto voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de lagere bijtelling. Is het werkelijke voordeel van het privégebruik meer dan 25% van de catalogusprijs? Dan is er sprake van zogenoemd excessief privégebruik en is de werkelijke waarde van het privégebruik belast. Over de werkelijke waarde mag uw werkgever een percentage van de catalogusprijs van de auto in mindering brengen. Dit percentage is gelijk aan het verschil tussen 25% en het verlaagde bijtellingspercentage dat voor de auto geldt.

Voorbeeld 1

De catalogusprijs van de auto is € 25.000. De bijtelling zou 14% zijn (= € 3.500). De werkelijke waarde van het privégebruik is € 7.500. De bijtelling is nu € 7.500 -/- 11% van € 25.000 = € 4.750.

Voorbeeld 2

De catalogusprijs van de auto is € 25.000. De bijtelling zou 20% zijn (= € 5.000). De werkelijke waarde van het privégebruik is € 7.500. De bijtelling is nu € 7.500 -/- 5% van € 25.000 = € 6.250.

 

Is voor 1 juli 2012 voor het eerst een kenteken afgegeven voor de auto? Dan geldt de bijtelling in de tabel hieronder. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

CO2-uitstoot
per kilometer
Soort brandstof Percentage van de
cataloguswaarde
50 gram of minder bijvoorbeeld elektrische auto of hybride auto 0%
95 gram
of minder
diesel 14%
116 gram of
minder en meer
dan 95 gram
diesel 20%
110 gram of
minder en meer
dan 50 gram
andere brandstof dan diesel 14%
140 gram of
minder en meer
dan 110 gram
andere brandstof dan diesel 20%
Alle overige
auto’s
25%

Hoelang geldt het percentage?

Het percentage van de bijtelling geldt totdat de auto wordt verkocht.

Is het eerste kenteken voor 1 juli 2012 afgegeven, maar is de auto na 1 juli 2012 nog een keer op naam van een ander gezet? Dan geldt het percentage gedurende 60 maanden vanaf 1 juli 2012.

Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 50 gram of minder waarvoor voor 1 januari 2012 voor het eerst een kenteken is afgegeven, geldt het percentage tot 1 januari 2017. Dit percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken

 

Is voor het eerst een kenteken afgegeven na 30 juni 2012 en voor 1 januari 2013? Dan geldt de bijtelling in de tabel hieronder. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

CO2-uitstoot
per kilometer
Soort brandstof Percentage van de
cataloguswaarde
50 gram of minder bijvoorbeeld elektrische auto of hybride auto 0%
91 gram
of minder
diesel 14%
114 gram of
minder en meer
dan 91 gram
diesel 20%
102 gram of
minder en meer
dan 50 gram
andere brandstof dan diesel 14%
132 gram of
minder en meer
dan 102 gram
andere brandstof dan diesel 20%
Alle overige
auto’s
25%

Hoelang geldt het percentage?

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

 

Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2013? Dan geldt de bijtelling in de tabel hieronder. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

CO2-uitstoot
per kilometer
Soort brandstof Percentage van de
cataloguswaarde
50 gram of minder bijvoorbeeld elektrische auto of hybride auto 0%
 88 gram
of minder
diesel 14%
 112 gram of
minder en meer
dan 88 gram
diesel 20%
 95 gram of
minder en meer
dan 50 gram
andere brandstof dan diesel 14%
 124 gram of
minder en meer
dan 95 gram
andere brandstof dan diesel 20%
Alle overige
auto’s
25%

Hoelang geldt het percentage?

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.