Er komt een investeringsfonds van 150 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving voor verhuurders en eigenwoningbezitters. Dit is een van de maatregelen in het akkoord dat het kabinet op 13 februari 2013 samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen heeft bereikt over de woningmarkt en de bouwsector

Het akkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan. Een daarvan betreft een investeringsimpuls voor de woningmarkt en de bouw bestaande uit:

  • Een BTW-verlaging van 21 naar 6% voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gedurende een jaar, ingaand op 1 maart 2013.
  • Een investeringsfonds van 150 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving zowel voor verhuurders als voor eigenwoningbezitters. Dit is een zogeheten revolverend fonds. Het Rijk zet hiervoor in 2013 50 miljoen euro in en vervolgens in 2014 100 miljoen euro. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen euro. Ongeveer de helft van dit bedrag, dus ongeveer 300 miljoen euro, komt ten goede aan de verhuurders. De overige rond 300 miljoen euro komt dus ten goede aan eigenwoningbezitters.