De voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek zijn per 1 januari 2013 veranderd. Als u een hypotheek afsluit, dan moet u deze tijdens de looptijd in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente
Het maximale aftrektarief van 52% wordt verlaagd. Dit gebeurt in jaarlijkse stappen van 0,5%. In 2014 wordt het maximale aftrekpercentage dus 51,5% en in 2015 51%. Deze maatregel heeft met name gevolgen voor mensen met hogere inkomens die in de belastingschijf van 52% vallen. Zij kunnen straks minder gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek.

Maximaal te lenen bedrag

Wanneer u in 2012 een hypotheek afsloot, dan was het bedrag dat u maximaal kon lenen 106% van de marktwaarde van het huis. Voor een nieuwbouwhuis was dit 104%. Sinds 1 januari 2013 is het verschil tussen bestaande huizen en nieuwbouwhuizen vervallen. En het percentage wordt elk jaar 1% lager. Uiteindelijk (in 2018) mag u niet meer lenen dan de marktwaarde van de woning (100%). In 2013 kunt u nog maximaal 105% van de marktwaarde van uw huis lenen. U kunt dus minder lenen waardoor u straks meer spaargeld nodig heeft.

 

Bovenstaande is de status per 1 juni 2013.

Er kan in de komende tijd nog e.e.a. worden gewijzigd. Kijk voor eventuele wijzigingen regelmatig op onze website!