Waarschuwingsdienst.nl ziet de afgelopen dagen een toename van
spamberichten die afkomstig lijken te zijn van, of verstuurd
lijken te zijn namens, Nederlandse organisaties zoals KPN, Intrum
Justitia en belastingkantoren. De e-mails waarschuwen voor
openstaande vorderingen en dreigen met incassoprocedures en
dagvaardingen. Daarnaast bevatten de e-mails links naar websites
waarop de ontvanger de betreffende incassomelding of openstaande
rekening zou kunnen bekijken. Na het klikken op een dergelijke    link zal echter geprobeerd worden om je computer te infecteren met
een virus.

Aangeraden wordt dit soort e-mails  direct te verwijderen en niet te klikken op links die hierin staan.

HOE KAN MIJN COMPUTER BESMET RAKEN?

Zodra je op een link in de e-mail klikt, opent een website. Hierna
vindt automatisch uitbuiting plaats van kwetsbaarheden in
bijvoorbeeld Java en Adobe Flash. Wanneer je niet de laatste
versies van kwetsbare programma’s op je computer hebt
geïnstalleerd, kan je computer hierdoor geïnfecteerd raken met
een virus. Zie ook onderstaande voorbeelden:
– Voorbeeld 1
Onderwerp: Laatste aanmaning!
Van: Intrum Justitia Nederland

Geachte heer, mevrouw,

U heeft nog een openstaande factuur bij KPN inzake backup-online
die waarschijnlijk aan uw aandacht is ontschoten.
Deze factuur is inmiddels 53 dagen over de laatste betaaldatum.

KPN heeft u diverse herinneringen en aanmaningen gestuurt.
Uw factuur is inmiddels door administratieve kosten opgelopen tot
EUR 293,78
Om onnodige incassokosten te voorkomen moet uw betaling bij kpn op
de rekening zijn voor 10 februari 2013.

Klik hier om direct mijn openstaande rekening (inclusief
acceptgiro) bekijken en betalen.

Als kpn uw betaling niet op 10 februari ontvangen heeft zal kpn u
regristreren bij BKR te tiel.

Tevens zal de vordering dan officieel overgedragen worden ter
incasso.

Alle bijkomende (buiten) gerechtelijke kosten zullen dan voor uw
rekening komen.

hoogachtend,

Intrum Justitia Nederland

– Voorbeeld 2

Onderwerp: Openstaande vordering t.b.v Goudsche IJzerwaren en
Gereedschaphandel BV
Van: G.B. Haalbers

Geachte heer/mevrouw,

Als assistent-curator belastingdienst Amsterdam ben ik in het
faillissement van China Trading Compagny BV (onderdeel van SNS
property finance) alle debiteuren aan het benaderen inzake een
openstaande vordering.

Zo vind ik in de boekhouding een vordering op uw onderneming die
inmiddels meer dan 90 dagen oud is.

Ik verzoek u en desnoods sommeer ik u bijgaande vordering per
omgaande te betalen.
Mocht u de vordering bestrijden dan verneem ik dat graag.

Indien de betaling niet binnen 4 (werk)dagen op de rekening van
China Trading Compagny BV is bijgeschreven zal ik de curator dhr.
Kloppen voorstellen om een incasso
traject te starten om de vordering te innen.
Alle directe en indirecte bijkomende kosten zullen dan voor uw
rekening komen.

Ik moet u er voorts op wijzen dat de rechtercommisaris heeft
besloten om alle debiteuren die niet tot betaling over gaan te
dagvaarden.
De kosten hiervan zullen eveneens op uw organisatie verhaald
worden.

Bekijk uw vordering online.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Mocht uw betaling deze mail gekruist hebben dan kunt u deze mail
als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

Mr. G.B. Haalbers ( assistent-curator)
Belastingkantoor Amsterdam
afd. invordering bedrijven
Postbus 1255
1104KJ Amsterdam

bron: Waarschuwingsdienst