Per 1 januari 2014 is het niet langer mogelijk het lage btw-tarief toe te passen op de materialen gebruikt bij het aanbrengen van isolatie. Dat bevestigt staatssecretaris Wiebes in een schriftelijke reactie op vragen hierover van Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN).

Bij het intrekken van die stimuleringsmaatregel voor de bouw is de wet zodanig aangepast dat het wel mogelijk blijft het lage btw-tarief op de arbeidscomponent toe te passen. Het verlaagde tarief geldt vanaf 1 januari 2014 ook voor de arbeidscomponent van het plaatsen van ‘energiebesparend’ glas.

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2014 het verlaagde btw-tarief niet langer van toepassing is op de materialen gebruikt voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan woningen ouder dan twee jaar. De btw op de hieraan gerelateerde arbeidscomponent valt nog wel onder het verlaagde btw-tarief. In die gevallen waarin u vorig jaar het isolatiemateriaal hebt laten aanbrengen aan de woning en dat project ook in 2013 is afgerond, is het mogelijk het verlaagde btw-tarief op de beide componenten toe te passen.

 

Bron: belastingdienst