Op 1 juli 2013 vervallen de wettelijke vakantiedagen die je begin 2012 van je werkgever hebt gekregen. Als gevolg van de nieuwe vakantiewetgeving blijven wettelijke vakantiedagen namelijk maar anderhalf jaar geldig. Het kan zijn dat er in jouw cao of individuele arbeidsovereenkomst een langere termijn is overeengekomen. Zo niet, zorg dan dat je voor 1 juli jouw vakantiedagen opneemt voordat ze vervallen.

Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving van kracht. Dat houdt onder meer in dat wettelijke vakantiedagen na zes maanden vervallen. Wettelijke vakantiedagen die je op 1 januari 2012 kreeg toegekend, vervallen daarom op 1 juli 2013. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze regeling niet. Daarvoor geldt een vervaltermijn van vijf jaren.

Afwijken ten gunste van de werknemer

In de cao, het bedrijfsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst mag worden afgeweken van de vervaltermijn van zes maanden. Het moet dan wel gaan om een afwijking ten gunste van de werknemer. In veel cao’s zijn aanvullende afspraken gemaakt over de lengte van de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen. Controleer of er in de cao, het bedrijfsreglement of jouw eigen contract daar afwijkende afspraken over zijn gemaakt.
Houd er rekening mee dat jouw werkgever de vakantiedagen die het eerst vervallen als eerste moet afboeken van je verlofsaldo.

Bron: Rendement