Energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen kunnen in aanmerking komen voor een leuke aftrekpost in de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Om in aanmerking te komen voor deze aftrek moet de investering tijdig worden gemeld.

 

Bedrijfsmiddelen, die in aanmerking komen voor de EIA staan op de energielijst.

Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil staan vermeld op de Milieulijst.

 

Algemeen geldt dat u binnen drie maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel, een melding voor MIA\Vamil in moet dienen. Het ‘aangaan van een verplichting’ is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Voor voortbrengingskosten geldt een iets andere termijn.

Nijsingh Advies Exloo/LogData Consultancy beschikt over een e-herkenning en kan als zodanig de aanvraag voor u regelen.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA) en Vamil mogen gelijktijdig worden toegepast voor bedrijfsmiddelen, die in aanmerking komen voor zowel EIA als voor Vamil.

EIA en MIA mogen niet gelijktijdig worden toegepast.