Een bv stelt een auto ter beschikking aan haar dga. Er wordt geen bijtelling vanwege privégebruik aangegeven. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een naheffingsaanslag loonheffingen op aan de bv. In de bezwaarfase overlegt de bv een kilometeradministratie waaruit blijkt dat de dga de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De inspecteur accepteert deze kilometeradministratie niet.

Hof Arnhem – Leeuwarden oordeelt dat de bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Het hof overweegt hierbij onder andere dat:

  • de kilometeradministratie achteraf is opgesteld aan de hand van de zakelijke agenda van de dga;
  • in de agenda slechts locaties worden genoemd;
  • van geen enkel moment gedurende het jaar de feitelijke kilometerstand bekend is.

Volgens het hof heeft de inspecteur dan ook terecht een voordeel in verband met het privégebruik van de auto in aanmerking genomen. De inspecteur heeft terecht een naheffingsaanslag opgelegd.