Accountancy

Een accountant werkt meestal in het verleden. Voor de meeste accountants begint het werk als het boekjaar voorbij is. De jaarrekening krijgt hierdoor een statistische waarde.

Voor Nijsingh Advies Exloo begint dan de advisering.

“Wat leren we uit het verleden”? Beter is: “werken in het heden”. 

Welke maatregelen kunnen we nu nog treffen? Welke acties moeten er nog worden ondernomen om het jaar succesvol af te sluiten? Welke bezuinigingen moeten er worden toegepast? Moet er dit jaar nog worden geïnvesteerd? Allemaal zaken, die de ondernemer interesseert. Maar nog belangrijker: De toekomst!

Met uitgekiende software kan Nijsingh Advies Exloo een voorspelling maken! Met de gegevens gedurende het jaar wordt de situatie per einde boekjaar vastgesteld. Dit maakt het ondernemen nog interessanter. Ook kan Nijsingh Advies Exloo de voorbereiding maken voor de jaarrekening, die door een ander accountantskantoor wordt opgesteld. Door een goede voorbereiding en het aanleveren van een samenstel- of een controledossier kunnen aanzienlijke accountantskosten worden bespaard.

Verdere adviesdienstverlening o.a. uit:

  • Bedrijfsdoorlichting
  • Ondernemingsplan o.a. voor starters
  • Liquiditeitsbegrotingen en investeringsbegrotingen
  • Bedrijfsvergelijkende overzichten en analyses
  • Bedrijfsfinanciering en bedrijfsontwikkeling
  • Subsidieaanvragen
  • Wet- en regelgeving MKB

Geïnteresseerd?

Bel naar 0591 - 54 95 14 of vul het contactformulier in.