De verplichte overstap op de werkkostenregeling (WKR) is met een jaar uitgesteld. U bent dus niet verplicht om per 1 januari 2014 over te stappen op de WKR, maar pas per 1 januari 2015. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën recent bekendgemaakt.

Tot nu toe is nog maar zo’n 20% van de ondernemingen overgestapt op de WKR. De meeste werkgevers houden zo lang mogelijk vast aan de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen, omdat de WKR nogal complex is en dus veel voorbereiding vergt. Dit maakt de overstap vooral voor kleine en middelgrote bedrijven niet erg aantrekkelijk.

Werkkostenregeling moet simpeler

Er was al enige tijd sprake, dat de verplichte invoering van de WKR misschien zou worden uitgesteld. Staatssecretaris Weekers heeft nu in een brief aan de tweede kamer  laten weten dat hij de werkkostenregeling pas verplicht wil stellen als deze is versimpeld. Hij denkt dit te kunnen doen door de loonbelastingwetgeving beter te laten aansluiten op wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen.

Administratieve knelpunten WKR

Ook een aantal administratieve knelpunten voor het mkb wil de staatssecretaris eerst aanpakken. Het is bijvoorbeeld erg lastig voor kleine ondernemingen dat ze hun BTW-aangifte eens per kwartaal doen terwijl ze de aangifte en afdracht van loonheffingen maandelijks moeten regelen.
De mogelijkheden voor vereenvoudiging van de WKR gaat de staatssecretaris momenteel verkennen. Via een internetconsultatie worden ook andere verbetermogelijkheden aan het bedrijfsleven voorgelegd. Naar verwachting gaat Weekers de verkenning binnen een maand aan de Tweede Kamer aanbieden.