Wie nog gebruik wil maken van de huidige Starterslening moet ervoor zorgen dat de aanvraag voor 31 december 2016 passeert bij de notaris.

Bij een starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. Deze voldoet daarmee niet aan de “fiscale vereiste minimale aflossing”, die vanaf 2013 geldt.

In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek de looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

Als uw aanvraag nog wel vóór 31 december 2016 kan passeren, zorg dan voor een tijdige indiening van de aanvraag.

De aanvraagprocedure van een Starterslening kan ongeveer 3 maanden duren.

Hoe in 2017 de Starterslening er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Hou hiervoor de website van SVn (www.svn.nl) in de gaten.