Particulieren kunnen de BTW over hun aanschaf van zonnepanelen terugkrijgen van de belastingdienst.

Sinds een uitspraak van het Europese Hof over zonnepanelen in Oostenrijk was onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de Nederlandse fiscus zonnepanelen-eigenaars ook als ondernemers moet zien. In dat geval zou het mogelijk moeten zijn de BTW over de aanschaf terug te vragen. De Belastingdienst heeft op hun website in een vraag-antwoord-document duidelijkheid gegeven omtrent de BTW- regels voor zonnepaneleneigenaren. Om te profiteren van BTW teruggaaf moeten zonnepaneleneigenaren zich melden als ondernemer voor de BTW bij de Belastingdienst. Dat is mogelijk omdat de teruggeleverde zonnestroom van zonnepanelen feitelijk ‘verkocht’ wordt aan energiebedrijven; als eigenaar van die zonnepanelen bent u dus stroomleverancier.

Administratie
Voor het terugkrijgen van de BTW is het nodig zich als ondernemer bij de Belastingdienst aan te melden. Zodra de BTW-teruggaaf is verkregen, kunt een beroep doen op de Kleine Ondernemers Regeling, waardoor u voor de jaren daarna ontheven wordt van uw administratieve lasten. Hieronder staan de stappen die u moet doorlopen als u de BTW-teruggaaf zelf wilt regelen.

Stappenplan BTW-teruggaaf

1. U downloadt het formulier bij de Belastingdienst.
2. U ontvangt een bevestiging van de Belastingdienst.
3. U ontvangt een aangiftebiljet van de Belastingdienst waarin staat dat u per kwartaal aangifte moet doen.
4. U vult uw eerste BTW-aangifte in, waarbij u BTW van de aanschaf van zonnepanelen als voorbelasting opgeeft.
5. U ontvangt deze voorbelasting terug.
6. In het tweede jaar vraagt u ontheffing van uw administratieve plichten aan op grond van de KleineOndernemersRegeling.
7. U hoeft nu geen BTW-aangiftes meer te doen.

Mocht u deze administratieve lasten te veel vinden, dan kunt u ons altijd inschakelen.