Schaft u als particulier zonnepanelen aan, dan kunt u daar een BTW-voordeel mee behalen. Volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 20 juni 2013 bent u dan ondernemer  voor de BTW. De BTW op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen kunt u dan als voorbelasting aftrekken.

Het Europees Hof van Justitie vond dat er sprake was van een economische activiteit. Een particulier die een gedeelte van de opgewekte energie leverde aan het energienet was volgens het Hof een BTW-ondernemer. De Oostenrijker, waar deze zaak over ging, moest dus BTW afdragen en mocht de in rekening gebrachte BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.
Deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft ook gevolgen voor de Nederlandse situatie. Levert u dus zelf opgewekte energie aan het energienet, dan bent u ondernemer voor de BTW. U moet dit dan melden bij de Belastingdienst en regelmatig een aangifte BTW indienen. Het voordeel is dat u de voorbelasting in aftrek kunt brengen en dat scheelt u dus 21% op de aanschafkosten van de zonnepanelen. De vraag is echter hoe de Belastingdienst hiermee om gaat. De kans is, dat het ondernemerschap wordt beperkt tot de groep, die meer leveren dan het eigen gebruik.

De Kamer van Koophandel beschouwt deze particuliere eigenaren van zonnepanelen die zich aan de balie melden niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet, en schrijft ze daarom ook niet in als ondernemer. Zij worden verwezen naar de website van de Belastingdienst waar zij een BTW-nummer kunnen aanvragen.