In een nieuw besluit staan enkele goedkeuringen voor het krijgen van Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en VAMIL.

Deze goedkeuringen betreffen onder meer:

  • de verdeling van de investering bij een samenwerkingsverband
  • mogelijk recht op KIA bij vervanging van asbesthoudende daken en goten van woonhuizen
  • aanmelden van een investering door een fiscale eenheid vennootschapsbelasting
  • bedrijfsmiddelen die op het moment van investeren nog niet op de energie- of de milieulijst staan, maar daar later wel op komen
  • het begrip ‘nieuw vervoermiddel’

Bron: belastingdienst