Bij belastingplichtigen die van de Belastingdienst een nieuwe definitieve beschikking of specificatie van hun toeslag 2014 hebben gekregen, met een datum van 6 januari 2017, kan het zijn dat bepaalde informatie op deze beschikking niet juist is.

Op de beschikking en in de specificatie zijn de verrekeningen, heffingsrente en te betalen bedragen mogelijk niet juist.  Het bedrag van de toeslag waarop de belastingplichtige in 2014 recht heeft, klopt wel.

bron: belastingdienst