Het kabinet wil vanaf 2015 een winstbox in de inkomstenbelasting invoeren en de ondernemersfaciliteiten – waaronder de zelfstandigenaftrek – beperken.
In 2014 kunt u dus nog gewoon gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek.
In 2013 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280. Starters kunnen zelfs nog € 2.123 extra krijgen.
Voor deze zelfstandigenaftrek moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium.
Als ondernemer moet u dus ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteden aan werkzaamheden voor uw onderneming.
De aftrek vermindert uw fiscale winst, zodat u minder belasting betaalt.

Het kabinet had het plan om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.
Uit de plannen van Prinsjesdag blijkt dat het kabinet de zelfstandigenaftrek in 2014 nog in stand houdt.
In 2015 wil het kabinet de ondernemersfaciliteiten versoberen.
Het is de bedoeling om de zelfstandigenaftrek te beperken en een winstbox in te voeren.
Deze versobering moet € 300 miljoen gaan opleveren in 2015.
Eerder was dat nog € 500 miljoen, maar het kabinet heeft besloten om de versobering met € 200 miljoen te verzachten.
De invulling van de beperking van de ondernemersfaciliteiten moet nog verder worden ingevuld.