Vanaf 1 juli 2020 kan de partner aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt maximaal 5 weken en hij of zij moet dit opnemen binnen 6 maanden na de geboorte.

Om aanvullend geboorteverlof op te kunnen nemen, gelden 3 voorwaarden:

  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind.
  • De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen.