Ondernemers die per 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR), moeten niet te lang wachten met aanmelden. Dat kan tot en met 19 november: de aanmeldtermijn sluit dus over drie weken.

De KOR is nu van toepassing op BTW-ondernemers die natuurlijke personen zijn. Bedraagt de afdracht per saldo minder dan € 1.883, mag een vermindering worden toegepast. Onder de € 1.345 hoeft helemaal geen BTW te worden afgedragen. In de nieuwe regeling is sprake van omzetgerelateerde vrijstelling voor de omzetbelasting (OVOB). Nieuw is dat de regeling ook openstaat voor rechtspersonen. De OVOB mag worden toegepast bij een omzet die lager is dan € 20.000.

Ontheffing BTW-administratie

Later verzoeken om toepassing van de nieuwe vrijstellingsregeling is ook mogelijk. Dan kan de regeling echter niet eerder dan per 1 april worden toegepast. Ondernemers die al een ontheffing hebben van BTW-administratie heeft, doen wel automatisch mee voor de OVOB. Hier geldt dat een ondernemer het dus voor 20 november moet doorgeven als hij geen gebruik van de OVOB wil maken.

Bron: Taxence